Let’s go to the beach ก่อนเมืองไทยจะไม่มีชายหาด

ทะเลมักเป็น choice แรก ในวันหยุด ของใครหลายๆ คน แต่ไม่ต้องง ถ้าไม่กี่ก้าว เท้าก็แช่น้ำ ไปกี่ทีชายหาดก็สั้นลงๆ ทุกที โดยธรรมชาติ ทรายจะถูกพัดออกและจะกลับมา say hello ใหม่ในอีกฤดู แต่ทว่า พวกเราเองนี่แหละ มีส่วนขัดขวางให้ทรายเหล่านั้นกลับบ้านไม่ได้ ตอนนี้หาดทรายได้ถูกกัดเซาะไปมากแล้ว จนพวกเราไม่อาจเมินเฉยอีกต่อไป

ก่อนจะสาย ปราสาททรายจะกลายเป็นปราสาทบุหรี่

หยุดยาวปีใหม่ ใครวางแผนไปเที่ยวทะเลบ้าง แต่จะหาชายหาดทรายขาวๆ ดูจะยากขึ้น ขยะล้นหาด โดยก้นบุหรี่เป็นขยะที่พบมากที่สุด มาดูว่าหาดไหนพบมากที่สุด