เกี่ยวกับเรา

Infocraftic : Well-crafted infographics

Infocraftic

Well-crafted infographics

ความรู้จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างฉลาด ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เข้าใจสถานการณ์ด้านต่างๆ ในปัจจุบันได้มากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มันอาจจะช่วยกระตุ้นความคิด ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่มากก็น้อย เราจึงอยากนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค (infographic) ที่น่าสนใจ สวยงาม เข้าใจง่าย อ่านแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที