สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2560

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2560

เคยสงสัยบ้างไหม เดินไปไหนก็เห็นแต่คนต่างชาติ แม้ตามตรอกซอกซอยลึกๆ ก็ยังเจอ ชาติอะไรเข้ามาเยอะที่สุด ก็คนจีนไง ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไร แต่ลำดับสามเป็น คนเกาหลี เชียวนะ แซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้ว ไม่ใช่แค่เราไปเที่ยวบ้านเค้านะ เค้าก็มาเที่ยวบ้านเราเหมือนกัน

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2560 (International Tourist Arrivals to Thailand 2017) เปรียบเทียบกับปี 2559 แสดงให้เห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด 3 ลำดับ

อันดับแรก คือ ชาวจีน 9,805,753 คนในปี 2560 8,757,646 คนในปี 2559 (มีคนจีนเพียง 4% ที่มีพาสปอร์ต คาดว่าจะเพิ่มเป็น 9% ในอีกสองปีข้างหน้า) รองลงมาเป็นชาวมาเลเซีย มาไทยปีที่แล้ว 3,354,800 คน ลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 3,494,890 คน ต่อมาไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนเกาหลีเดินทางเข้าไทยปี 2560 1,709,070 คน และปีก่อนหน้า 1,464,200 คน เพิ่มขึ้นหลายเปอเซ็นต์ มากกว่าคนญี่ปุ่นอีก

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย นำรายได้เข้าสู่ประเทศมากที่สุด ยังคงเป็นชาวจีน 524,451.03 ล้านบาท ชาวรัสเซียมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเรามาก 105,051.19 ล้านบาท รองลงมา ลำดับสามเป็นชาวมาเลเซียสร้างเงินกว่า 76,195.83 ล้านบาท

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ.2560 เรียง 10 ลำดับแรก

ประเทศ จำนวนคน 2017 จำนวนคน 2016 รายได้ (ล้านบาท)
จีน 9,805,753 8,757,646 524,451.03
มาเลเซีย 3,354,800 3,494,890 87,132.21
เกาหลี 1,709,070 1,464,200 76,195.83
ลาว 1,612,647 1,388,020 41,928.33
ญี่ปุ่น 1,544,328 1,439,510 67,512.49
อินเดีย 1,411,942 1,194,508 62,404.01
รัสเซีย 1,346,219 1,090,083 105,051.19
สหรัฐอเมริกา 1,056,124 975,643 77,571.28
สิงโปร์ 1,028,077 967,550 36,268.75
อังกฤษ 994,468 1,004,345 76,619.29

infographic เปรียบเทียบรายได้รวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

infocraftic รายได้การท่องเที่ยวรวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละจังหวัดปี 2560

จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศไปเยือนเยอะที่สุด ในปีงบประมาณ 2560 10 อันดับแรก ล้วนเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แม้ว่าบางหาดจะเต็มไปด้วยขยะก้นบุหรี่ก็ตาม อันดับแรกแน่นอนว่าต้องเป็น กรุงเทพฯ ติด 10 อันดับแรกของจุดหมายปลายทางของโลกมาหลายปี มีเงินไหลเข้าน้อยกว่าอันดับแรกเกินครึ่งจากจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัด รายได้ (ล้านบาท)
กรุงเทพ 873,837
ภูเก็ต 391,880
ชลบุรี 220,413
กระบี่ 93,989
เชียงใหม่ 92,774
สุราษฏร์ธานี 84,795
สงขลา 58,376
พังงา 44,946
ระยอง 32,236
ประจวบคีรีขันธ์ 30,672

จากอินโฟกราฟิกข้างบน จะแสดงให้เห็นจังหวัดที่มีรายได้แตกต่างกัน ไล่จากสีชมพู เป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงที่สุด ไล่สีมาเป็นสีน้ำเงิน ฟ้า เขียว และน้ำตาล หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดแค่ 360 ล้านบาท เห็นแบบนี้ อย่าปล่อยให้จังหวัดรองต้องเหงา ไปเที่ยวกันเยอะๆ เก็บใบเสร็จไปลดภาษีได้ปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียดได้เลย

ที่มา

ลองอ่านเรื่องนี้ด้วยสิ