สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2561

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2561

จากเหตุการณ์เรือล่มและรปภ.ทำร้ายนักท่องเที่ยวจีน จนคาดการณ์่ว่าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวปี 2561 เลยต้องมาเช็คสักหน่อยว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยและรายได้การท่องเที่ยวลดลงจากปีก่อนหน้าหรือไม่

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2561 (International Tourist Arrivals to Thailand 2018) เปรียบเทียบกับปี 2559 และ 2560 แสดงให้เห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ภาพรวมยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็ตาม

ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด 3 ลำดับ

ลำดับแรก คือ ชาวจีน 10 ล้านคน (10,535,955 คน) ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.8 ล้าน (9,805,753 คน) ลุ้นมากๆ ว่าตัวเลขจะลดลงหรือไม่ โชคยังดีที่ต้นปีชาวจีนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก รองลงมาเป็นชาวมาเลเซีย ข้ามพรมแดนมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นถึง 17% จาก 3.3 ล้านคน (3,354,800 คน) เป็น 4 ล้านคน (4,097,604 คน) ต่อมายังคงเป็นคนเกาหลีเดินทางเข้าไทยปี 2561 เกือบ 1.8 ล้านคน (1,796,596 คน) จากปี 2560 1.7 ล้านคน (1,709,070 คน)

ชาวต่างประเทศที่สร้างรายได้ให้ประเทศมากที่สุด 3 ลำดับ

แน่นอนยังคงเป็นชาวจีน 580,699.23 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 11.52% รองลงมาเป็น ชาวรัสเซียมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเรามาก 115,711.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.72%  ลำดับสามเป็นชาวมาเลเซียสร้างรายได้กว่า 114,896.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 20.42%

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2561 คือลำดับที่สิบ นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมีจำนวนเพิ่มขึ้น 23% (เปอร์เซ็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด) เป็นจำนวน 1 ล้านคน (1,015,688) แซงหน้านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่มีจำนวน 9.8 ล้านคน (987,456)

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2559 เรียง 10 ลำดับแรก

ประเทศ จำนวนคน
2561
จำนวนคน
2560
จำนวนคน
2559
รายได้ (ล้านบาท)
2561
รายได้ (ล้านบาท)
2560
จีน 10,535,955 9,805,753 8,757,646 580,699.23 524,451.03
มาเลเซีย 4,097,604 3,354,800 3,494,890 114,896.81 87,132.21
เกาหลี 1,796,596 1,709,070 1,464,200 80,396.15 76,195.83
ลาว 1,750,658 1,612,647 1,388,020 53,028.45 41,928.33
ญี่ปุ่น 1,656,100 1,544,328 1,439,510 72,683.45 67,512.49
อินเดีย 1,596,772 1,411,942 1,194,508 71,511.47 62,404.01
รัสเซีย 1,472,949 1,346,219 1,090,083 115,711.01 105,051.19
สหรัฐอเมริกา 1,123,248 1,056,124 975,643 83,360.30 77,571.28
สิงโปร์ 1,067,309 1,028,077 967,550 43,447.13 36,268.75
ฮ่องกง 1,015,688 821,064 751,264 42,485.18 32,917.30

ที่มา

ลองอ่านเรื่องนี้ด้วยสิ