อินโฟกราฟฟิกล่าสุด

จากเดิมที่เบิกได้ค่าทันตกรรม 600 บาทเป็น 900 บาท ดีใจจนน้ำตาจะไหล ซึ้งใจเหลือเกิน แต่อ่านไปอ่านมาก็ต้องช้ำใจ มีสิ่งแอบๆ แนบท้ายมาตลอด การกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่นี้ เอาเข้าจริง เบิกได้น้อยกว่าเดิมด้วย ไม่สอดคล้องกับการรักษาฟันในชีิวิตจริง

สิทธิประโยชน์ใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน คือ การตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ อาทิ ตรวจร่างกายตามระบบ เช่น ตรวจเต้านม ตรวจตา ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต และอื่นๆ หากเกิดภาวะผิดปกติต่อร่างกาย จะได้รักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ประกันสังคม ที่ถูกหักจากเงินเดือน ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราทุกเดือน ชาวออฟฟิตได้คำนึงถึง สิทธิประโยชน์ ที่เราจะได้รับจริงๆ แล้วหรือยัง ค่ารักษาพยาบาล ค่าว่างงาน เงินเกษียณ ว่าได้เท่าไรบ้าง