อินโฟกราฟฟิกล่าสุด

นอนไม่หลับเป็นเวรเป็นกรรมของชีวิต เข้าใจดีว่ามันทรมาน เลยอยากจะช่วยเสนอทางออกให้ นอกจากจะปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอน ก็ต้องปรับพฤติกรรม หรือว่าลองฟัง asmr